Foto Roztocze
Na cmentarzu w Dziewięcierzu-Moczarach
Cmentarz w Podemszczyźnie (przed renowacją)
Podemszczyzna
Zniszczone przez wandali-cymbałów figury nagrobne w Teniatyskach
Przycerkiewny cmentarzyk w Podemszczyźnie
Przy cerkwi Niepokalanego Poczęcia NMP w Budyninie
Korczmin - Łany miechunki na cmentarzu z nagrobkami bruśnieńskimi
Korczmin - Łany miechunki na cmentarzu z nagrobkami bruśnieńskimi
Stara Huta
Dziewięcierz Moczary
Cmentarz przy cerkwi greckokatolickiej pw. Zaśnięcia Matki Bożej w Żmijowiskach, z 1786r.
Figurka nagrobna na cmentarzu w Bruśnie Starym
figurka aniołka na cmentarzu w Bruśnie Starym (skradziona)
Figurka na cmentarzu w Starej Hucie (niestety skradziona)
Stara Huta
Ruiny kaplicy cmentarnej w Łówczy
Cmentarz w Podemszczyźnie (przed odnowieniem)
Cmentarz w Podemszczyźnie (przed renowacją)
Tymosze koło Huty Kryształowej
Tymosze koło Huty Kryształowej
Cmentarz w Podemszczyźnie (przed renowacją)
Cmentarz w Podemszczyźnie (przed renowacją)
Cmentarz z nagrobkami bruśnieńskimi w Wierzbicy
Przy kaplicy w Mycowie
Stara Huta
Przy cerkwi w Rudzie Różanieckiej
Przy cerkwi w Rudzie Różanieckiej
Przy cerkwi w Rudzie Różanieckiej
Przy cerkwi w Rudzie Różanieckiej
Dziewięcierz-Moczary
Cmentarz przy cerkwi w Żmijowiskach
Zwieńczenie kamiennego krzyża na cmentarzu w Leliszce
Na cmentarzu w Leliszce koło Bełżca
Cmentarz w Podemszczyźnie przed odnowieniem
Stara Huta
Łówcza
Łówcza
Figura nagrobna na cmentarzu w Łówczy
Łówcza
Na cmentarzu w Bruśnie Nowym
Cmentarz w Bruśnie Starym
Cmentarz w Starym Bruśnie
Stara Huta - Roztocze Wschodnie (Południowe)
Cmentarz w Bruśnie Starym
Na cmentarzu w Starej Hucie
Cmentarz w Starej Hucie - po renowacji nagrobków
Cmentarz w Radrużu wiosną