Foto Roztocze
Cmentarz w przedwojennej wsi Tymosze na południowy zachód od Huty Kryształowej
Cmentarz w Leliszce koło Bełżca
Cmentarz w Starej Hucie
Cmentarz w Teniatyskach
Anioł na cmentarzu w Mycowie
Cmentarz w Podemszczyźnie (przed renowacją)
Cmentarz w Radrużu
Dziewięcierz Moczary
Nowszy cmentarz w Kniaziach
Stara Huta
Łówcza
Krzyż bruśnieński na zabytkowym cmentarzu
Na cmentarzu w Leliszczce
Cmentarz w przedwojennej wsi Tymosze
Krzyż lotnika z I Wojny Światowej - koło Nowin Horynieckich
Cmentarz przy ruinie cerkwi w Lubyczy Królewskiej - Kniazie
Cmentarz w Podemszczyźnie (przed renowacją)
Zabytkowy cmentarz z kamieniarką bruśnieńską - Brusno Stare
Korczmin - Łany miechunki na cmentarzu z nagrobkami bruśnieńskimi
Na leśnym cmentarzu w Teniatyskach
Zabytkowy przy-cerkiewny cmentarzyk - Bełżec
Stara Huta
Stara Huta
Stara Huta
Stara Huta
Cmentarz w Łosińcu po odnowieniu
Przygraniczny cmentarz pod Mycowem
Korczmin
Na cmentarzu w Teniatyskach
Krzyż na mogile lotnika z I Wojny Światowej koło Nowin Horynieckich (przed renowacją)
Tymosze koło Huty Kryształowej
Krzyż bruśnieński na cerkiewnym cmentarzu w Bełżcu
Stara Huta
Krzyż bruśnieński na zabytkowym cmentarzu w Oleszycach
Anioł na zabytkowym nagrobku cmentarza w Oleszycach
Figura Matki Bożej na zabytkowym cmentarzu w Łówczy
Krzyż bruśnieński na zabytkowym cmentarzu
Krzyż bruśnieński na zabytkowym cmentarzu
Krzyż bruśnieński na zabytkowym cmentarzu w Starej Hucie
Krzyż bruśnieński na zabytkowym cmentarzu w Lówczy
Figurka na cmentarzu w Lubyczy Królewskiej Kniazie
Figurka na cmentarzu w Lubyczy Królewskiej Kniazie
Figurka na cmentarzu w Lubyczy Królewskiej Kniazie
Figurka na cmentarzu w Lubyczy Królewskiej Kniazie
Nowszy cmentarz w Kniaziach
Na cmentarzu w Lubyczy-Kniazie
Cmentarz w Podemszczyźnie (przed renowacją)
Cmentarz w Podemszczyźnie (przed renowacją)