Foto Roztocze
Cmentarz w Podemszczyźnie (przed renowacją)
Cmentarz w Podemszczyźnie (przed renowacją)
Cmentarz w Podemszczyźnie (przed renowacją)
Cmentarz w Podemszczyźnie (przed renowacją)
Krzyż bruśnieński na cerkiewnym cmentarzu w Podemszczyźnie
Cmentarz w Podemszczyźnie (przed renowacją)
Krzyż bruśnieński na zabytkowym cmentarzu w Starej Hucie
Krzyż bruśnieński na zabytkowym cmentarzu w Starej Hucie
Krzyż bruśnieński na zabytkowym cmentarzu w Starej Hucie
Krzyż bruśnieński na zabytkowym cmentarzu w Starej Hucie
Na cmentarzu w Starej Hucie
Krzyż bruśnieński na zabytkowym cmentarzu w Starej Hucie
Zabytkowy cmentarz z nagrobkami bruśnieńskimi w Starej Hucie
Krzyż bruśnieński na zabytkowym cmentarzu w Starej Hucie
Krzyż bruśnieński na zabytkowym cmentarzu w Starej Hucie
Rzeźba aniołka na zabytkowym cmentarzu w Bruśnie Starym
Krzyż bruśnieński na zabytkowym cmentarzu w Tymoszach koło Huty Kryształowej
Figura aniołka na zabytkowym cmentarzu bruśnienskim w Bruśnie Starym (skradziona)
Cmentarz z nagrobkami bruśnieńskimi w Chłopiatyniu - krzyż na pamiątkę zniesienia pańszczyzny w Galicji
Cmentarz w Wierzbicy
Na cmentarzu w Wierzbicy
Na cmentarzu w Teniatyskach
Niewielki cmentarzyk przy cerkwi w Płazowie
Malowniczo położony cmentarzyk w Chłopiatyniu
Piękny nagrobek z aniołkiem na cmentarzu w Chłopiatyniu
Cmentarz w Mycowie
Na cmentarzu w Mycowie
Na cmentarzu w Nowym Bruśnie
Na cmentarzu w Podemszczyźnie
Stara Huta
Tak kiedyś wyglądał cmentarz w Łosińcu - zdjęcie archiwalne
Nagrobek na cmentarzu w Starej Hucie
Cmentarz w Starym Bruśnie zimą
Tymosze koło Huty Kryształowej
Cmentarzyk żołnierzy austriackich z I Wojny Światowej, na terenie dawnego klasztoru w Monastyrze koło Werchraty.
Cmentarz w Podemszczyźnie
Na cmentarzu w Bruśnie Starym
Krzyż bruśnieński w Starej Hucie
Na cmentarzu w Starej Hucie
Cmentarz w Podemszczyźnie przed odnowieniem
Na cmentarzu w Starej Hucie
Stara Huta - cmentarz z nagrobkami bruśnienskimi
Cmentarz w Brusńie Starym
Cmentarz przycerkiewny - Lubycza Królewska - Kniazie
W blasku gasnącego słońca - cmentarz w Łówczy. Wnętrze ruiny cmentarnej kaplicy, której już nie ma
Stara część cmentarza w Horyńcu
Na starym cmentarzu między Brusnem a Podemszczyzną - niedawno odnowionym
Cmentarzyk na cerkwisku w Podemszyźnie