Foto Roztocze
Granica za wsią Prusie
Na szlaku w Bliżowie
Wjazd do Szczebrzeszyna od strony Szperówki
Bitwa pod Zaborecznem
Rezerwat Czartowe Pole koło Hamerni
Kasztanowiec Biały w rezerwacie Czartowe Pole
Stara tablica na skraju Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego (Widoczne przestrzeliny)
Klasyczna, klimatyczna tablica przed wejściem do lasu komunalnego pod Zamościem. Tereny te są obecnie wtórnie zdziczałe i stąd atrakcyjne. Zimą 2019 widziałem tam łosia, czyli w odległości ok. 2 km w linii prostej od zamojskiego ratusza. Miejmy nadzieję, że obecnie trwająca przebudowa zalewu i otoczenia nie zniszczy tego klimatu. Chociaż los tej tablicy z pewnością jest przesądzony
W Zamościu można jeszcze znaleźć ostatnie relikty nie tak znowu odległej przeszłości, takie jak ta tabliczka z nazwą ulicy na starym, walącym się domostwie