Foto Roztocze
Niskie znaki Roztocza - rejon Płazowa
Drogowskaz na krzyżówce w Górecku - bardzo spokojne miejsce
Gmina Dzwola
Wyjazd z Frampola
Witacz gminy Chrzanów
Zapytacie co ma wspólnego ten rezerwat w okolicach Niwek Horynieckich z rzeką Sołokiją, odległą o 13km w linii prostej? Ano nic! Zapewne ten co nadał oną nazwę rezerwatowi korzystał z mapy o takiej podziałce, że Sołokija płynie tam blisko rezerwatu ;-)
Prośba o zachowanie się cicho ze względu na nietoperze, które jak wiadomo śpią w dzień. Kaplica na wodzie w Górecku.
Oto gustowne tabliczki informacyjne prowadzące do gospody nad potokiem Szum. Oby więcej takich. Do Roztocza pasuje styl naturalny, drewniano-kamienny.
Jak dowiadujemy się z tej tablicy - Zamość ma swój wewnętrzny las. To chyba rzadkość w miastach.
Na wylocie z wioski Obrocz
Gmina Łabunie - w zgodzie z naturą... Opryski, spalanie śmieci na polach, podwórkach i w piecach, herbicyd totalny gdzie nie popatrzeć - czy to jest zgodne z naturą? - Oczywiście! - jeśli znajdziemy się na planecie Wenus! Dlatego zrobiliśmy zdjęcie z wenusjańskim niebem ;-)
Stara wierzba we wsi Maziły niedaleko Narola.
Leciwy mur na terenie kompleksu pałacowego w Michalowie
Jedna z bardziej dziurawych dróg Roztocza - między stacją Józefów Roztoczański a Białym Słupem. Sporo tu można znaleźć części, które odpadły z aut. Ostatnio znalazłem nawet korek z częścią wlewu paliwa z jakiejś chyba ciężarówki.
Kolejny niski znak Roztocza. Osobliwość drogowa. Odcinek Krasnobród-Tomaszów. To doskonała droga na "Wschód", aby ominąć siedemnastkę na niebezpiecznym odcinku Zamość-Tarnawatka.
Szczebrzeszyński witacz
Tabliczki szlaków rowerowych, a w tle góra Łysiec
Z cyklu - tablice dziwne i ciekawe ;-)
Kaplisze - tablica informacyjna na dawnej tajnej stacji przeładunkowej
Roztoczański Park Narodowy - okolice Szewni Dolnej
Łosiniec
Przed Polanką Horyniecką od strony Huty-Złomy
Kopalnia borowiny dla uzdrowiska w Horyńcu w Podemszczyźnie
Tablice informacyjne przy szpitalu 665 w Puszczy Solskiej
Szlak na Wojdę
Smolin Andruszewski
Roztoczański Park Narodowy - okolice Wojdy
Rezerwat przyrody Wieprzec to kolejny przykład jak ekolodzy "chronią" przyrodę. Kiedyś była tu oaza - łąki z chronionymi roślinami, bo rolnicy prowadzili nrmalny wypas bydła. Zakazano wypasu, założono rezerwat i teraz mamy jako główny gatunek brzozę tak gęsto rosnąca, że przejść trudno
Kruszarka do betonu i kamieni w piaskowni pod Mokrem
Nowa droga w Puszczy Solskiej
Józefowskie kamieniołomy
Jesień w Podemszczyźnie
Na wjeździe do rez. Źródła Tanwi od strony Złomów Ruskich
Wjazd na tor offroad`owy na górze Młynarce
Szlak rowerowy na Roztoczu - Obrocz
Dyplomatyczna nazwa "trupich wód" - źródła wypływające spod cmentarza w Majdanie Sopockim
Trakt Florianiecki
Przez Roztoczański Park Narodowy nocą - rejon Szewni Dolnej
Wyjazd z Pisklaków
Kaplica myśliwska na Roztoczu Wschodnim, między nieistniejącymi wsiami Manczury i Chmiele
Pigwa między Łabuniami a Wólką Łabuńską - Pigwy już na tym świecie nie ma i tej reklamy również
Stacja paliw w Topornicy koło Zamościa
Tabliczka PKS-u przy leśniczówce Zielone - niestety tabliczki już tam nie ma
Uwaga bunkry - wstęp wzbroniony
Tabliczka PKS-u przy leśniczówce Zielone - niestety tej tabliczki już tam nie ma
Wczesna wiosna w rezerwacie Księżostany
Okolice Radruża
Krzyżówka na wylocie z Grabowicy