Foto Roztocze
Wewnątrz pałacu Łosiów w Narolu
We wnętrzu stodoły krytej strzechą - Wólka Horyniecka
Ruiny kapliczki w Potokach z lat 70-80. XVIII
Wnętrze klinkierni w Budach
Wnętrze klinkierni w Budach
Ruiny papierni koło Hamerni wczesną wiosną
Ciekawy autentyczny detal architektoniczny we Frampolu
Ciekawa, stara  budowla we Frampolu
Zrujnowane gospodarstwo w Guciowie
Zabudowania dawnego folwarku w Rudzie Różanieckiej
Dawny folwark w Rudzie Różanieckiej
Domostwo z popularnego na Roztoczu wapienia - Kawęczyn pod Szczebrzeszynem
Ruina dzwonnicy na cerkiwsku w Podemszczyźnie - Krzywe/Tarasówka, stan sprzed renowacji
Dzwonnica w Krzywem (Tarasówka), pod Podemszczyzną, stan sprzed renowacji
Wożuczyn
Ruiny papierni koło Hamerni
Wejście do podziemi - ruiny Monastyru koło Werchraty
Kapliczka Najświętszej Marii Panny z 1910 roku, na południe od Udrycz
Ruina fabryki pustaków w Długim Kącie
Ruina cerkwi w Lubyczy Królewskiej-Kniazie
Runy cerkwi w Lubyczy Królewskiej-Kniazie, pw. św. Paraskewy, z 1785r  (Max. wielkość obrazu - 40 mln.pix).
Zabudowania dawnego folwarku w Rudzie Różanieckiej
Ruiny gospodarstwa w Topólczy
Niewielki stawik w Prusiu
Zrujnowane domostwo w Kawęczynie
Zrujnowane domostwo na obrzeżach Zamościa, przy ulicy Łanowej
Brama do zrujnowanego gospodarstwa w Topólczy
Resztki ambony myśliwskiej - okolice Werchraty
Rozpadająca się ambona myśliwska w RPN - okolice Guciowa
Uroczysko w Puszczy Solskiej
Ruiny mostu na potoku Różaniec
Pałac Łosiów w Narolu przed renowacją
Ruina cerkwii w Teniatyskach - obecnie obiekt nie istnieje
Ruina na terenie zespołu pałacowego w Klemensowie
Cerkiew Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Opace z roku 1756, spalona w roku 2003
Piwnice dawnego klasztoru OO.Bazylianów w Monasterze. Obecnie wejście tam jest niemożliwie z powodu krat
Ruina cerkwii w Kniaziach w czasach kiedy trudno było ją znaleźć w krzakach
Ściana ruiny kapliczki nad źródłem przy Bruśnie Starym
Wnętrze gorzelni w Hucie Kryształowej
Cerkwisko w Dziewięcierzu Moczarach. Po lewej wejście do piwniczki
Ruiny kaplicy na południe od zespołu cerkiewnego w Dziewięcierzu Moczarach. Zbudowana nad źródłem w połowie XIX wieku. Najpierw pod wezwaniem Piotra i Pawła, a później Cyryla i Metodego
Monastyr. Wejście do piwnic dawnego klasztoru OO. Bazylianów, założonego w roku 1678 przez ojca Jow Jamnickiego
Tu kiedyś znajdował się folwark Werloka. Zostały resztki fundamentów. Spójrzmy na dolną część pnia tego żylastego drzewa - leży tam kilka cegieł z folwarku. Miejsce to znajduje się na południowy zachód od Lubczyczy Królewskiej, przy szlaku niebieskim
Ruina cegielni między Teodorówką a Abramowem. Cegielnia stała się ruiną, gdyż właściciel zmuszony został do rozbiórki dachów, co przyspieszyło zniszczenie. Zmuszony oczywiscie podatkami, gdyż jak wiemy czy zaklad działa czy nie działa - haracz musimy za nieruchomości zapłacić (budynek bez dachu przestaje być nieruchomością). I tak oto ciekawy zabytek i potencjalna atrakcja turystyczna zmierza ku całkowitemu rozpadowi.
Ruina cegielni między Teodorówką a Abramowem. Cegielnia stała się ruiną, gdyż właściciel zmuszony został do rozbiórki dachów, co przyspieszyło zniszczenie. Zmuszony oczywiscie podatkami, gdyż jak wiemy czy zaklad działa czy nie działa - haracz musimy za nieruchomości zapłacić (budynek bez dachu przestaje być nieruchomością). I tak oto ciekawy zabytek i potencjalna atrakcja turystyczna zmierza ku całkowitemu rozpadowi
Ruina cegielni między Teodorówką a Abramowem. W strefie krawędziowej na Roztoczu Gorajskim było więcej cegielni, a cegły wypalano tam z iłów krakowieckich