Foto Roztocze
Piwnice dawnego klasztoru OO.Bazylianów w Monasterze. Obecnie wejście do podziemi jest niemożliwie z powodu krat
Ruina mostu przy brodzie Karczmisko na potoku Sopot. Była tu karczma, a później leśniczówka. Zachowała się jeszcze bita droga prowadząca do tego mostku
We wnętrzu zrujnowanej cegielni między Teodorówką a Abramowem
We wnętrzu klinkierni w Budach - ten zabytkowy obiekt niestety znika w oczach, ledwo zdążyliśmy z jego fotografowaniem
Ruiny ordynackiej papierni koło Hamerni z 1729r. (Obecnie w obrębie rezerwatu Czartowe Pole)
We wnętrzu ruiny cerkwi w Lubyczy Królewskiej-Kniaźie, pw. św. Paraskewy, z 1785r. Zdjęcie wykonano mniej na początku XXI wieku
Wnętrze ruin cerkwi w Lubyczy Królewskiej (Kniazie) z 1806 r.
Dzwonnica na cerkwisku w Podemszczyźnie (Krzywe/Tarasówka), stan sprzed renowacji
Stara roztoczańska chałupa już bez dachu
Naturalna, nie odnowiona fura we Floriance - jest to wprawdzie część jednego z arcydzieł sztuki światowej, które tam poustawiano ale da się tak wykadrować, że mamy samą furę - co w dzisiejszych czasach jest już nie do znalezienia w plenerze.
Roztocze Środkowe - ruiny Papierni w Hamerni
Piwnice dawnego klasztoru OO.Bazylianów w Monasterze
Kapliczka z czasów najazdów tatarskich między Łówczą a Nowym Brusnem. Pierwotnie była wyższa
Piwnice Monastyru koło Werchraty. Obecnie wejść się tam nie da z powodu krat
Chyląca się obora w Mycowie
Stary dom w miejscowości Kunki
Ruiny kapliczki w Potokach z lat 70-80 XVIII wieku
Ruiny papierni w rezerwacie Czartowe Pole
Ruiny cerkwi w Lubyczy Królewskiej - Kniazie
Ruina kaplicy św. Mikołaja nad źródełkiem w Bruśnie Starym
Ruiny zabudowań cegielni pod Zamościem
Pałac Łosiów w Narolu przed renowacją
Pozostałości po dawnym kościele Św. Krzyża - Mokrelipie
Zabudowania dawnego folwarku w Rudzie Różanieckiej. A dokładnie to była stajnia
Ruiny kapliczki przy granicy za Radrużem
Między miejscowościami Wierzbie a Pniówek pod Zamościem
Strop piwnic gorzelni w Hucie Kryształowej
Ruina kapliczki we wsi Potoki z lat 70-80 XVIII wieku, prawdopodobnie fundacji rodziny Łosiów. Według Jana Góraka figura św. Jana Nepomucena wewnątrz może pochodzić z pobliskiego cmentarz w Teniatyskach. Według Danuty Kawałko oryginalna figura opisywana w wielu źródłach nie zachowała się. Według strony Apokryf Ruski oraz jak podaje M. Koper pierwotnie kapliczka była poświęcona Matce Bożej i postawiona na pamiątkę cudownego objawienia się Maryi kilkaset lat temu. Podobno Matka Boża pokazała tam dziewczynce obficie bijące źródło.
Mur cerkwi św. Onufrego w Oleszycach, z 1809 r
Mur cerkwi św. Onufrego w Oleszycach, z 1809 r
Okno cerkwi św. Onufrego w Oleszycach, z 1809 r
Mur cerkwi św. Onufrego w Oleszycach, z 1809 r
Nagrobek Karoliny z Lubańskich Woronieckiej, z 1838 - Teniatyska
Nagrobek Karoliny z Lubańskich Woronieckiej, z 1838 - Teniatyska
Strzecha kryta papą ;-) Radecznica
Ordynacka łaźnia w Bondyrzu
Cerkwisko w Dziewięcierzu Moczarach. Stojąca tu niegdyś cerkiew została zbudowana w 1838 roku.
We wnętrzu gorzelni w Hucie Kryształowej
Ordynacka łaźnia w Bondyrzu
Zestrupiszczała chałupa w Wólce Horynieckiej
Opuszczone domostwo
Pozostałości zabudowań parowozowni stacji w Bełżcu
Ruina stodoły krytej strzechą w Wólce Horynieckiej
Dach jednego z zabytkowych budynków dawnej Ludowej Szkoły Rolniczej Męskiej im. J. Piłsudskiego. „Rolniczak” w Zamościu. Zbudowany w latach 1923-1927
Stara zabudowa w Łówczy
Ruina kaplicy św. Mikołaja nad źródełkiem w Bruśnie Starym
Pozostałości zabudowań kolejowych w Belżcu
Ruina parowozowni na stacji w Bełżcu