Foto Roztocze
Na północ od Szczebrzeszyna
Potoki na południe od Rudy Różanieckiej
Figura Matki Bożej przy miejscowości Doliny - na południe od Róży Różanieckiej
Figura Mtaki Bożej przy Dolinach na południe od Rudy Różanieckiej
Krzyż na Chełmowej Górze koło Krasnobrodu
Pola wsi Hutków
Między Hubalami a Wychodami
Krzyż górujący nad Łosińcem
Figura Matki Bożej w Kondratach (Hosznia Ordynacka)
Figura św. Nepomucena na północ od Gorjaca na Roztoczu Zachodnim
Okolice Gorajca na Roztoczu Zachodnim
Krzyż przy drodze z Kawęczynka do Lasu Cetnar, upamiętniający rodzinę gajowego Jana Gumieniaka
Krzyż przy dzwonnicy kościoła na wodzie w Zwierzyńcu
Krzyż na Chełmowej Górze, nad Krasnobrodem
Między Kawęczynem a Topólczą
Między Hubalami a Wychodami
Figura Marii Panny Niepokalanie Poczętej ufundowana w 1921 roku przez rodzinę Olejarskich z Zaporza. - przed cmentarzem z I Wojny Światowej - na północ od Radecznicy. Na cmentarzu spoczywa 2090 żołnierzy austriackich i 1672 żołnierzy armi carskiej
Figura św. Jana Nepomucena z XVIII w., w Pniówku pod Zamościem
Figura św. Nepomucena w Pniówku
Przydrożny krzyż w Oseredku
Przydrożny krzyż na północ od Szczebrzeszyna
Pola wsi Obrocz
Przy szlaku z Florianki do Tereszpola
Przydrożny krzyż na Działach Grabowieckich - Dębowiec Kol.
Przydrożna figura w Łabuniach - przy drodze nr 17
Figura Matki Bożej w Szewni Górnej - ufundowana z wdzięczości za uratowanie życia w wypadku samochodowym 20-XII-1986, przez księdza Andrzeja Jabłońskiego w 1986 roku
Figura Matki Boskiej z Lourdes w Zwierzyńcu
Między Kol. Gorajec-Zagroble a Gorajcem
Figura św. Floriana w Narolu
Krzyż przydrożny w miejscowości Wolaniny - Puszcza Solska
Krzyż przydrożny na Roztoczu Zachodnim - między Gródkami a Gilowem
Rzeźba Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej - Rachanie
Między Kol. Gorajec-Zagroble a Gorajcem
Roztoczańska figura między Rachodoszczami a Suchowolą
"figura" w Łosińcu przy źródłach
Przydrożny krzyż w Szewni Górnej
Zarzecze
Figura w głębi Puszczy Solskiej - Maziarze. Napis na cokole: - O Panie pobłogosław nam. Fundator Józef Malec 1928r
Między Tereszpolem a Góreckiem znajdziemy w lesie starą figurę św. Mikołaja z roku 1809. (Stan sprzed renowacji)
Przy kaplicy na wodzie w Podklasztorze ustawiono jesienią roku 2017 figurę Matki Bożej
Figura Matki Bożej w Kondratach (Hosznia Ordynacka)
Figura Chrystusa przy kościele św. Mikołaja w Szczebrzeszynie
Pola w okolicach wsi Gorajec
Na polach w okolicach wsi Stanisławów
Chełmowa Góra nad Krasnobrodem
Roztocze Gorajskie
Podobno na tym cokole znajdowała się kiedyś rzeźba anioła - Szperówka
Figura z krzyżem w kształcie jakby bruśnieńskim w miejscowości Brody Duże koło Szczebrzeszyna