Foto Roztocze
Przydrożny krzyż między Hubalami a Wychodami
Figura Pana Jezusa w kamieniołomie pod Józefowem. Zdjęcie wykonane niedługo po ustawieniu rzeźby, której autorem był Bolesław Momot z Józefowa
Przydrożna figura w Goraju-Zastawie
Przy polnej drodze na północ od Adamowa
Figura przydrożna między zalewami Kulików i Nielisz
Figura Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus w Rudzie Różanieckiej
Przydrożna figura w okolicy wsi Górniki
Przydrożny krzyż w okolicy wsi Hutków
Przydrożny krzyż nad Suchowolą, przy cmentarzu
Przydrożny krzyż między Hubalami a Wychodami
Przy drodze nr 17 w Łabuniach
Objawienia się Matki Boskiej Jakubowi Ruszczykowi - koło Kransobrodu, przy kaplicy na źródle
Figura Matki Bożej - Kondraty koło Hoszni Ordynackiej
Krzyż na Chełmowej Górze koło Kransobrodu
Krzyż na Chełmowej Górze koło Krasnobrodu
Przydrożny krzyż w okolicy Gorajca na Roztoczu Zachodnim
Krzyż pośród lip na Roztoczu Szczebrzeszyńskim - okolice Szperówki
Figura przydrożna w okolicy Jędrzejówki, przy drodze polnej  z Chłopkowa do Hoszni Ordynackiej
Krzyż przy Katedrze zamojskiej
Krzyż przy Zamojskiej Katedrze
Wylot z wsi Udrycze w stronę Zamościa - Działy Grabowieckie
Figura na Roztoczu Zachodnim - Czarnystok-Ruś
Przydrożny krzyż na południe od Zwódnego - Borek Białowolski
Krzyż przydrożny między Hubalami a Wychodami
Figura św. Nepomucena w Pniówku pod Zamościem
Przydrożny krzyż na górze za wsią Hutków, jadąc do Krasnobrodu
Padół Zamojski - Kol. Hubale
Przydrożny krzyż przy drodze Rachodoszcze - Suchowola
Na wylocie ze Szperówki w stronę Szczebrzeszyna
Pola na północ od Zwódnego - Borek Białowolski
Horyszów - na wschód od Zamościa
Podklasztor - Krasnobród
Krzyż na Działach Grabowieckich - między Łaziskami a Sławęcinem
Pola wsi Obrocz
Przydrożny krzyż koło Kolonii Kondrackiej
Między Suchowolą a wsią Hutków
Przydrożny krzyż na Roztoczu - między Rachodoszczami a Suchowolą
Droga między Szperówką a Kol. Gorajec-Zagroble
Przy drodze między Zarzeczem a Wólką Wieprzecką
Przydrożny krzyż na Wzniesieniach Urzędowskich
Figura św. Jana Nepomucena koło Hamreni
Krzyż na górze, na północ od Łosińca
Okolice wsi Górniki
Okolice wsi Kolonia Kondraty
Między Hubalami a Wychodami
Stary krzyż pośród lip - okolice Szperówki
Przydrożny krzyż na Roztoczu - okolice Feliksówki
Krzyż poświęcony pamięci św. Brata Alberta, którego autorem był znany regionalista, malarz, grafik i miłośnik Ziemi Lubaczowskiej - Janusz Burek. Wykonany w roku 1988. Kiedyś krzyż wisiał na drzewie przy szlaku na Monastyrz, gdzie była pustelnia św. Brata Alberta, a obecnie znajduje się w Muzeum Kresów w Lubaczowie