Foto Roztocze
Jedna z trzech najgłębszych i chyba najszerszych studni na Roztoczu - w Teodorówce. Dwie mają po 100 metrów głębokości, trzecia wydaje się nieco płytsza. Te zdjęcia przedstawiają jedną z tych stumetrowych. Zdjęcie po lewej wykonane zostało obiektywem standardowym (50mm) więc tak mniej więcej widzi ludzkie oko. Studnie są znacznie szersze od typowych studni więc wizualna ocena głębokosci na podstawie szerokości dna na zdjęciu jest oczywiście myląca. Fotografię po prawej wykonano obiektywem 200mm
Jedna z co najmniej dwóch nie zaznaczonych na mapach studni - rejon opuszczonej leśniczówki Czarny wygon
Studnia u kresu swego żywota. Zdjęcie sprzed paru lat - obecnie całkowicie już się zawaliła.
Widok z dna starej studni w nieistniejącej wsi Szałasy. Głębokość studni to około 11m
Studnia żuraw we wsi Ulów
Studnia żuraw we wsi Ulów. Ta wioska należy do typu wsi, które najbardziej nam się na Roztoczu podobają. Kończy się tam droga asfaltowa i nie można jechać tranzytem przez wieś. To oznacza, że ruch drogowy jest tam naprawdę minimalny
Studnia żuraw we wsi Ulów
Studnia w Szałasach podobnie jak inne tego typu obiekty to kilkunastometrowa dziura w ziemi. Idąc na przełaj takim terenem nocą - trzeba bardzo uważać
Jedna z trzech najgłębszych i chyba najszerszych studni na Roztoczu - w Teodorówce. Dwie mają po 100 metrów głębokości, trzecia wydaje się nieco płytsza. Te zdjęcia przedstawiają jedną z tych stumetrowych. Zdjęcie po lewej wykonane zostało obiektywem standardowym (50mm) więc tak mniej więcej widzi ludzkie oko. Studnie są znacznie szersze od typowych studni więc wizualna ocena głębokosci na podstawie szerokości dna na zdjęciu jest oczywiście myląca. Fotografię po prawej wykonano obiektywem 200mm
Jedna z trzech kamiennych starych studni w nieistniejącej miejscowości Gruszka, którą tworzyło kilka nieco oddalonych od siebie części, stąd zapewne mnogość studni. To ta przy obecnej utwardzonej drodze leśnej, otoczona ogrodzeniem z bali. Aby ją znaleźć trzeba również wypatrywać ogrodzenia a nie studni, bo sama studnia jest widoczna dopiero z najbliższej odległości. Rośnie tam wielkie drzewo, które wyraźnie odznacza się od otaczających drzew młodych. Jest to studnia w tamtym rejonie o wręcz idealnym stanie. Zdjęcie jej wnętrza nie wyszło więc ponowię próbę w przyszłości
Najpłytsza z trzech bardzo szerokich i głębokich studni w Teodorówce. Zdjęcie wykonane obiektywem 300mm (mały obrazek czyli pełna klatka) daje pewne wyobrażenie o jej głębokości
Dno studni w nieistniejącej wsi Sochanie na południe od Wielkiego Działu
Dawniej jedna z najgłębszych studni na Roztoczu Wschodnim/Południowym - Horaj (między Hrebennem a Werchratą). Obecnie jednak nie jest zbyt głęboka, bo zapewne została zasypana, a później jak to zwykle bywa, każdy odwiedzający wrzucał coś aby sprawdzić jak jest głęboka ;)
Studnia w niesitniejącej wsi Horaj. Podobno miala kiedyś 80 metrów głębokości ale kiedy oświetliliśmy dno okazało się, że jest dużo płytsza od tej w Mrzygłodach. Ma nie wiecej raczej niż 10 metrów. Porównując szerokość dna na zdjęciach trzeba pamiętać, że studnia w Horaju ma o wiele mniejszą średnicę niż ta w Mrzygłodach. Nie jest to dobrze widoczne ale lekkie zmętnienie obrazu w głebi studni spowodowała mgła podświetlona latarką
Jedna z czterech studni we wsi Gruszka i w jej przysiółkach, która to wioska obecnie jest już całkowicie wymarła. Pozostały kupki kamieni po fundamentach domów i owe studnie. Do niedawna mieszkał tam jeden człowiek i ta studnia to właśnie ta, w wąwozie przy jedynym współczesnym gospodarstwie - przedwojenna. Druga nowsza obok jest już betonowa. Tutaj uwaga! Podchodząc do tej studni miejmy się na baczności, bo zbutwiałe ogrodzenie jest nieco przesunięte w stosunku do obrysu studni. Stając tam po prawej (na zdjeciu), może nam noga trafić w próźnię, bo liście to dodatkowo maskują więc grozi nam tam skok z dwudziestu metrów do wody o nieznanej głębokości. Zauważmy jeszcze, że po prawej w głębi ściana studni jest wyraźnie nierówna i wybrzuszona, co świadczy o postępującej destrukcji. Prędzej czy później dojdzie więc tam do oberwania się części ściany
Przy utwardzonej drodze biegnącej przez dawną wieś Gruszka znajdowała się onegdaj taka oto płytka studzienka (za nią idąc do góry znajduje się nadal jedna z głębokich studni kamiennych w tamtym rejonie, otoczona ogrodzeniem z siatki). Ta płytka studzienka na zdjęciu wedle naszych przypuszczeń mogła służyć do pojenia koni lub krów, prowadzonych na pastwisko na przykład. Napisałem była, bo już od dawna ślad po niej zaginął - zapewne została zasypana. Dodać należy ten obiekt to jakże długiej listy ciekawostek roztoczańskich, które zostały zlikwidowane. Takie kulturowe smaczki znikają w tempie zastraszającym, a bez nich Roztocze Wschodnie / Południowe byłoby co najwyżej przeciętne w kwestii turystycznej atrakcyjności
Przedwojenna lwowska pompa we wsi Łuszczacz, który jest ponoć najwyżej połozoną wsią w województwie Lubelskim
Przedwojenna lwowska studnia we wsi Łuszczacz, który jest najwyżej położoną wsią w województwie Lubelskim
Jedna z czterech studni w nieistniejącej wsi Gruszka - a dokładnie jedna z trzech starych i kamiennych. Bardzo trudno tam zajrzeć, bo studnię otacza ziemny lej, zaś roślinność sprawia, że trzeba się maksymalnie zbliżyć. Wewnątrz widoczne wybrzuszenia ścian oraz ubytki w kamiennej obudowie, świadczące o postępującej erozji. To chyba najbardziej niebezpieczna ze studni całego Roztocza w kwestii zaglądania ale jest porządnie zabezpieczona ogrodzeniem z siatki. Latem praktycznie nie do znalezienia w buszu - trzeba szukać nie studni ale właśnie ogrodzenia. Te zdjecia wykonano zimą 2019/20
Studnia w Mrzygłodach - pierwsze zdjecie wykonane obiektywem standardowym czyli tak jak widzi człowiek, a drugie teleobiektywem. Jak widać na zdjęciu po prawej - wody jest niewiele
Studnia w okolicy leśniczówki Czarny Wygon na północnym skraju RPN. Były to studnie służące do pojenia lokomotyw kolejki wąskotorowej, która onegdaj była wykorzsytywana do wywozu drewna z lasu. Jest ich tam w sumie 3, z tym że w przypadku jednej nastąpiło obsunięcie betonów i nie da się już tam zajrzeć. Ta na zdjęciu jest w najlepszym stanie
Dziś zajrzyjmy może na dno tej młodszej studni w Gruszce, w której czasem brakuje wody, bo jest płytsza od tej przedwojennej, znajdującej się obok. No ale dzięki temu możemy przyjrzeć się jak w studni wygląda dno
Kilkunastometrowej głębokości studnia w Szałasach na Roztoczu Wschodnim
Stara (aby nie powiedzieć zabytkowa) studnia w nieistniejącym przysiółku Skaby, na północ od Wielkiego Działu. Jak widać na załączonym obrazku, studnia nie jest zbyt głęboka, a to zapewne głównie z tej przyczyny, że jest zasypana
Przedwojenna studnia w nieistniejącej wsi Młodowce, na południe od Łówczy - przykryta betonowym deklem
Kamienna studnia w nieistniejącej dziś wsi Niedźwiedzie. Wydaje się, że jest dosyć mocno zasypana, a pierwotnie była dużo głębsza
Studnia we wsi Przewłoka na wschód od Tomaszowa Lubelskiego