Foto Roztocze
Przyczepa w PGR Niwki Horynieckie
Stara jabłoń we Floriance
Opuszczony sklep we wsi Białowola
Motoryzacyjny artefakt w okolicy Wielączy
Bańka na mleko w starej przyczepie - PGR Niwki Horynieckiej
Martwa natura z cyklu sprzęt rolniczy
Stare wrota na terenie pałacu Zamoyskich w Klemensowie
Okienko strzelnicze bunkra linii Mołotowa
Młyn w ruinie między Gorajcem a Radecznicą
Krzyż w okolicy nieistniejącej wsi Chemiele - Roztocze Wschodnie/Południowe
Słynna stodoła w Chmielach - zburzona w grudniu roku 2020
Opuszczone domostwo w Wielączy
Artefakty przy ulicy Myśliwskiej w Zamościu
Słup przy drodze do kaplicy na źródłach - Nowiny Horynieckie
Kościół na wodzie w Zwierzyńcu
Szynobus na stacji Zawada
Cmentarz w Dziewięcierzu-Moczarach
Bramka do rezerwatu Bukowa Góra
Mur na terenie pałacu Zamoyskich w Klemensowie, podparty, bo jako bardzo leciwy chciałby już przyjąć pozycję horyzontalną
Kompleks pałacowy Zamoyskich w Klemensowie
Leciwa chałupka we wsi Kunki - ten obszar Roztocza jest wyjątkowo spokojny, o minimalnym ruchu samochodowym
We wnętrzu starego młyna między Gorajcem a Radecznicą
We wnętrzu starego młyna między Gorajcem a Radecznicą
Stara kłódka - wciąż sprawna
Cerkwisko w Dziewięcierzu-Moczarach
Szopa wagi przy klinkierni w Budach
Opuszczone domostwo w okolicy stacji Zawada - obecnie nie istnieje
Zapewne wielu z Was używało takich huśtawek w dzieciństwie - opuszczona szkoła w Brodach Dużych
Artefakty przy ulicy Myśliwskiej w Zamościu
Przy ulicy Myśliwskiej w Zamościu
PGR Niwki Horynieckie
Zamek burty przyczepy - PGR Niwki Horynieckie
Droga wiodąca do obiektów, których nie wolno fotografować na Roztoczu Wschodnim/Południowym
Tama przy źródłach rzeki Branew  - Roztocze Zachodnie
Zimowy Zamość
Kościół Redemptorystów św. Mikołaja w Zamościu
Florianka
Widok z dzwonnicy Katedry Zamojskiej - wówczas kolegiaty
Na lotnisku w Mokrem sprzed lat
Zbłąkany gość weselny w Stawie Florianieckim w RPN
Zagroda Guciów z czasów jej powstania
Wieża ciśnień na leśnej stacji Józefów Roztoczański
Sylwester w Zamościu na początku XXI wieku
Cmentarz w Starej Hucie na początku XXI wieku
Zagroda Guciów w czasie jej powstawania