Foto Roztocze
Napis na tabliczce: - Pamięci ok. 10 nieznanych osób, członków AK. Pomordowanych przez UB w latach pięćdziesiątych XX w. Cześć i Chwała Bohaterom!" Miejsce znajduje się między rezerwatem Jarugi w RPN a Brodami Dużymi