Foto Roztocze
Zamojska Rotunda - miejsce masowych egzekucji wykonywanych przez Niemców, których działaność zbrodnicza ogólnie nie byłaby możliwa bez początkowego wsparcia i późniejszego pośrednictwa międzynarodwych bankierów. Tak samo było po drugiej stronie, w przypadku finansowania bolszewików. Bo chciwość zwykle prowadzi do zbrodni