Foto Roztocze
We wsi Szur
Chałupa na Roztoczu Zachodnim
Wiadukt w Hrebennem - w oddali przejście graniczne
We wnętrzu pałacu Łosiów w Narolu
We wnętrzu pałacu Łosiów w Narolu
Wspomnienie cukrowni Klemensów - zniszczonej przez niewidzialną rękę rynku
Linia wysokiego napięcia w okolicach wsi Zawada i Płoskie
Linia wysokiego napięcia w okolicach wsi Zawada i Płoskie
Wieża w Tarnawatce
Florianka - Izba Leśna
Izba leśna we Floriance  (wielkość oryginalnego pliku - 45 mln.pix).
Obora PGR w Hucie Kryształowej
Gorzelnia w Hucie Kryształowej
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Zagroda Guciów
Pałac Łosiów w Narolu
Opuszczone domostwo w miejscowości Dębiny na Roztoczu Wschodnim
Pałac Łosiów w Narolu
Stary spichlerz pod Kraśniczynem
Zagroda Guciów
Brody Małe
Detal budynku gospodarczego we wsi Łówcza
Tradycyjna stodoła w Skaraszowie
Jedyna chyba poza skansenami tak ładnie zachowana tradycyjna, roztoczańska chałupa - Bliżów
Stodoła w Chmielach to było miejsce z klimatem ale nie istnieje już niestety - zburzona w 2020 roku
Synagoga w Szczebrzeszynie w kształcie z XVIII wieku, gdyż kilkukrotnie była niszczona a to przez Kozaków, a to przez Niemców. Najstarsza wzmianka o drewnianej bożnicy, która znajdowała się w miejscu tej na zdjęciu pochodzi 1584
Synagoga w Józefowie z roku 1870. Wybudowana w miejscu starej, drewnianej z roku 1744. Ta murowana zbudowana jest z kamienia z pobliskiego kamieniołomu
Fragment synagogi w Wielkich Oczach (przed renowacją). Obiekt wybudowany w 1910 na miejscu poprzedniej synagogi. Podczas pierwszej wojny światowej spaliła się ale została odbudowana na podstawie projektu z 1917 r., sporządzonego przez architekta Jana Sasa Zubrzuckiego. Druga wojnę światową przetrwała, wykorzystywana później przez miejscową spółdzielnię jako magazyn
Florianka
Florianka
Kosobudy
Klasyczne drewniane słupy telegraficzne między Horyńcem a Basznią - dziś już rzecz unikatowa
Tu powstaje miód gryczany - przy drodze z Krasnobrodu do Tomaszowa Lubelskiego
Tradycyjne domostwo w Nowym Bruśnie
Tradycyjny słup drewniany na północ od Łówczy
Na skraju Roztoczańskiego Parku Narodowego - Kosobudy
Wiosna widziana z ambony myśliwskiej - widok na lasy RPN z pól okolic Niedzielisk
Ambona myśliwska na skraju RPN - Kosobudy
Ambona myśliwska, a za nią księżyc w pełni - Wysoka Góra koło Górecka Starego
Roztocze Szczebrzeszyńskie - wnętrze subregionu
Oblodzona ambona myśliwska - pola wsi Wychody
Oblodzona ambona myśliwska - pola wsi Wychody (ambona już nie istnieje)
Chałupa na Roztoczu Zachodnim
Klasyczna chałupa kryta strzechą - Roztocze Zachodnie
Sople wiszące spod daszku wiaty turystycznej