Foto Roztocze
Czerwiec to najtrudniejszy miesiąc do szukania ukrytych w zielsku schronów. Do tego ryzyko załapania kleszcza jest maksymalne. Za to satysfakcja wypatrzenia bunkra największa
Najbardziej znany schron linii Młotkowego na Hrebciance. Obecnie został pozamykany przez nieznanych sprawców
Prawdopodobnie to bunkier na Hrebciance