Foto Roztocze
Kaplica na wodzie pw. św. Stanisława w Górecku Kościelnym
Kapliczka pod Górą Łysiec
Kapliczka przy drodze 17 w miejscowości Łabunie Reforma
Zwieńczenie starej kapliczki koło stadniny koni obecnej Polanki Horynieckiej, a dawniej należącej do Starego Brusna
Dach kaplicy św. Rocha - Krasnobród
Kapliczka na dębie Florian - Florianka
Kaplica św. Rocha koło Krasnobrodu
Kapliczka w okolicy Gorajca na Płaskowyżu Tarnogrodzkim
Szczyt kaplicy we wsi Wywłoczka
Kaplica we wsi Wywłoczka pw. bł. 108 Męczenników czasów II Wojny Światowej. Ku uczczeniu pamięci ofiar pacyfikacji Wywłoczki w dniu 31.III.1943 r.
Kaplica na wodzie w Podklasztorze, w przeddzień odpustu
Figura św. Jana Nepomucena w Krasnobrodzie
Św. Jan Nepomucen w kapliczce w Wielączy - przy drodze szutrowej
Kapliczka w okolicy Kawęczyna
Kaplica św. Rocha koło Krasnobrodu - jedno z flagowych miejsc na Roztoczu. Tutaj czujemy się jak w górach. (Max. wielkość obrazu - 179 mln.pix).
Nowa kapliczka pod Górą Łysiec
Kapliczka w Kawęczynku
Źródlisko pod kapliczką "Na wodzie" w Krasnobrodzie (Podklasztorze). (Max. wielkość obrazu - 54 mln.pix).
Kapliczka Matki Bożej Krasnobrodzkiej przy leśnej drodze między Krasnobrodem a Hutkami
Kapliczka kłodowa na Roztoczu Zachodnim - Gródki
Kapliczka kolumnowa z latarnią z XVII wieku, stojąca na końcu wsi Lipsko, od strony Białowoli. Oryginalne figurki zostały ze 20 lat temu skradzione przez nieznane hieny
Kiedyś na wierzchowinie przy wsi Gródki można było ujrzeć taki widok
Zabytkowa kaplica w Łukawicy z roku 1890
Ruiny kaplicy na południe od zespołu cerkiewnego w Dziewięcierzu Moczarach. Zbudowana nad źródłem w połowie XIX wieku. Najpierw pod wezwaniem Piotra i Pawła, a później Cyryla i Metodego
Po prawej w oddali kapliczka św. Romana nad źródłem, między Feliksówką a Lipskiem Polesie. Taki widok rozciąga się z cmentarzyska kurhanowego, którego fragment widzimy na pierwszym planie (tu gdzie jest trawa otoczona zbożem)
Kapliczka na przydrożnej wierzbie tuż przy miejscowości Kawęczyn. Wierzba była martwa ale ożyła
Okno kaplicy Matki Bożej Krasnobrodzkiej nad źródłem w Podklasztorze pod Krasnobrodem
Kapliczka z figurką Matki Bożej przy skansenie Zagroda Guciów
Kapliczka przy Trakcie Florianieckim na wylocie z Florianki w stronę Górecka - widok w stronę Florianki
Nowa kapliczka domkowa św. Romana. Miejsce to nazywane jest Zjawieniem lub Miasteczkiem. Kapliczkę usadowiono nad źródłem, którego woda ma właściwości uzdrawiajace, szczególnie w odniesieniu do chorób oczu
Kapliczka domkowa w Kosobudach
Kapliczka z czasów najazdów tatarskich między Łówczą a Nowym Brusnem. Pierwotnie była wyższa
Kapliczka przy szlaku na Wojdę w Roztoczańskim Parku Narodowym