Foto Roztocze
Storczyk kukawka (Orchis militaris)
Wełnianka pochwowata na Bagnie Obary koło Biłgoraja
Rezerwat Kąty
Zawilce w Lesie Cetnar
Ciemiężyk białokwiatowy (Vincetoxicum hirundinaria Medik.)
Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia L.)
Rosiczka w rezerwacie Międzyrzeki
Mak w łubinie
Obecność chwastów świadczy, że tu chemia jeszcze nie zabiła życia
Maki w zbożu
W Lesie Cetnar
Storczyk kukawka (Orchis militaris)
Śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis)
Śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis)
Śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis)
Kokorycz pusta w Roztoczańskim Parku Narodowym
Ciemiężyca czarna w roztoczańskim rezerwacie
Ciemiężyca czarna w roztoczańskim rezerwacie
W Roztoczańskim Parku Narodowym - tuż obok Wojdy
Obuwik pospolity w rezerwacie Kąty
Konwalie przy drodze z Kątów do gajówki Markowiczyzna
Przebiśnieg w Roztoczańskim Parku Narodowym
Roztoczański owies o zachodzie słońca
Oblodzona miedza
Miodunki w Lesie Cetnar