Foto Roztocze
Potok Sopot w swej dolinie przełomowej, przecinającej krawędź Roztocza
Potok Szum
Wodospady na potoku Różaniec na odcinku przełomowym doliny, w strefie krawędziowej Roztocza