Foto Roztocze
Źródła pod kaplicą na wodzie - Podklasztor (Krasnobród). Wedle tradycji w roku 1640 Matka Boźa ukazała się Jakubowi Ruszczykowi i wskazała to źródło, a właściwie dwa - bo nieopodal znajdziemy drugie. Oba źródła cechują duże wahania wydajności, czasem woda nie płynie tu wcale, a czasem jest jej sporo. Maksymalna zmierzona wartość źródła pod kapliczką wyniosła 116.2 litry na sekundę - 6.04.1988r. Temperatura wody wynosi około 8 st.C. (na podstawie Żródła Roztocza - monografia hydrograficzna pod redakcją Zdzisława Michalczyka)
Jeden z wypływów w źródlisku pod kaplicą Matki Bożej Krasnobrodzkiej w Podklasztorze. Na wschodzie wodę źródlaną określano jako wodę żywą
Główne źródła puszczańskiego potoku Różaniec w lesie Czepierlanka, których w sumie jest cztery. Są to źródła zboczowe o typie wypływu szczelinowo-warstwowym. Woda ma temperaturę ok. 9st.C. (na podstawie Żródła Roztocza - monografia hydrograficzna pod redakcją Zdzisława Michalczyka). Zapewne ta woda należy do najczystszych na Roztoczu, bo źródlisko otaczają zewsząd lasy
Źródło w Obroczy. Pierwotnie woda wypływała bezpośrednio ze szczelin w skałach kredowych ale po budowie drogi je przysypano i dziś wypływają z materiału żwirowo - piaszczystego tej drogi właśnie. Źródło główne jest ocembrowane betonowym kręgiem i ma pewne wahania wielkości wypływu ale nie wysycha całkowicie nigdy
Bezcenne źródła Raty koło Werchraty. Ta starożytna szufla służy do pogłębiania niszy, gdzie nabieramy wodę. Sklepów w tamtych okolicach mało, a ten w Werchracie ma przerwę w ciągu dnia więc nie raz ta woda ratowała skórę. Nie widziałem nigdy aby wody tu brakło, płynie niezależnie od tego czy jest susza czy nie. Oby bobry nigdy go nie zatopiły, tak jak w Zawałyli. Na zdjęciu jeden z wylywów ale jest ich tam więcej, woda wypływa również bezpośrednio z dna potoku
Źródliska Raty
Wiecznie zielone źródła Raty szczególnie atrakcynie prezentują się śnieżną zimą. Źródła szczelinowe znajdują się tu w kilku miejscach, woda wypływa również z dna potoku
Źródlisko Potoku Łosinieckiego w Łosińcu kwalifikuje się do ochrony pomnikowej. Jest to źródło podzboczowe, o sposobie wypływu szczelionow - warstwowym. Woda ma 9 stopni Celsjusza, a wypływ około 40 litrów na sekundę. Leży na wsyokości 275 m.n.p.m. (Źródła Roztocza - Monografia hydrograficzna pod redakcją Zdzisława Michalkiewicza)
Źródła w okolicy Bliżowa - woda płynie na krótkim odcinku drogą, a później znika. Nie ma ich zaznaczonych na mapach, nie widziałem też wzmianki o nich w publikacjach, nawet naukowych
Tak kiedyś wyglądało żródło w nieistniejącej wsi Zawałyla koło Werchraty. Woda tam była lodowata i orzeźwiająca ale to już historia - obecnie bobry wybudowały poniżej tamę, zatopiły wszystko i powstało bajoro z glonami. No bo bobry, łosie, wilki, dziki i korniki to święte krowy ekologów
Źródła w Zaporzu koło Radecznicy to wypływy dolinne w formie głębokich kraterów nazywane "Bełkami", oznaczającymi bezdeń, przepaść wodną. Najsilniejsze z nich w Zaporzu ma wydajność 53 l/s i jest to największy wypływ wód podziemnych na Roztoczu i Wyżynie Lubelskiej. Dostę do nich jest utrudniony, a przed połową wieku XX (melioracje doliny Poru) były jeszcze bardziej niedostępne, przez co nie były powszechnie wykorzystywane gospodarczo. (na podstawie Żródła Roztocza - monografia hydrograficzna pod redakcją Zdzisława Michalczyka)
Źródła Słotwiny w Niwkach Horynieckiech - Sanktuarium Matki Bożej
Źródlisko w Górecku Starym. Woda ma tu temperaturę średnio 9st.C, jest lekko zasadowa, o ogólnej mineralizacji 246 mg/l. Jeszcze do niedawna bylo to jedyne źródło wody dla okolicznych gospodarstw. Znajduje się na wysokości 244 m n.p.m. Otoczona murkiem nisza ma wymiary 6x8 metrów, w niej znajduje się kilka wypływów. (na podstawie Żródła Roztocza - monografia hydrograficzna pod redakcją Zdzisława Michalczyka)
Źródło w nieistniejącej wsi Zawałyla, koło Werchraty. A dokładnie to było źródło, zanim bobry wybudowały tamę nieopodal i zatopiły bezcenne ujęcie czystej, orzeźwiającej wody źródlanej. Na dole widzimy zarys kamiennego obramowania. Zamienił stryjek wodę źródlaną na bobra!
Źródła potoku Różaniec to jedno z najbardziej fascynujących miejsc na Roztoczu. Jest to też miejsce niezadeptane,  dzięki temu, że nie można tu podjechać samochodem więc dotrą tu jedynie ludzie chętni aby dokonać pewnego wysiłku
Żródła potoku Różaniec - fascynujące i wciąż niezadeptane miejsce
Źródło Sopotu w Husinach będące pomnikiem przyrody nieożywionej leży na wysokości 293,5 m n.p.m. Źródło to stosunkowo szybko reaguje na zasilanie atmosferyczne. Są w Husinach dwa źródła, to drugie jest jednak silnie zażelazione. (Źródła Roztocza - Monografia hydrograficzna pod redakcją Zdzisława Michalkiewicza)
Źródła Tanwi w Łukawicy, o wydajności ponad 50 litrów na sekundę. Jest to źródło podzboczowe o sposobie wypływu szczelinowo - warstwowym. Leży na wysokości 287 m n.p.m., a temperatura wody wynosi prawie 9 st. C. (na podstawie: Źródła Roztocza - Monografia hydrograficzna pod redakcją Zdzisława Michalkiewicza). Wypływ jest obudowany betonem. Woda jest tam podpiętrozna w tym stawie widocznym na zdjęciu
Źródła dawnej wsi Gruszka. Obok są ławy i zadaszenie przygotowane przez Lasy Państwowe. Miejsce należące do najbardziej urokliwych na Roztoczu i generalnie puste - z wyjątkiem może dni wolnych od pracy latem
Jesteśmy w przysiółku Krasnobrodu - Zagórze. Na źródle kilkadziesiąt lat temu postawiono kaplicę św. Rocha i ocembrowano. Niegdyś woda z tego źródła płynęła w dół parowem ale w wyniku obniżaanie się zwierciadła wód podziemnych (zmniejszenie się opadów), dziś jest w formie jedynie płytkiej studni pod kaplicą. Po lewej widzimy ocembrowany drugi wypływ również w postaci studzienki bez odpływu. Woda z tycvh źródeł odznacza się ponoć wlaściwościami leczniczymi. Górne źródło pod kaplicą leży na wysokości 310 m n.p.m.
Bańska z mlekiem chłodząca się w źródle Sopotu - Nowiny (koło Majdanu Sopockiego)
Źródło w Narolu
Źródło artezyjskie w dolinie Wieprza między Szczebrzeszynem a Brodami Dużymi. Obecnie źródło nie istnieje, bo zostało "zakorkowane: i zamienione na wodomat z wodą płatną. Podejrzewamy, że zatkanie wypływu i zamienienie źródła w wodę stojącą w rurze może odbić się na jej jakości
Źródlisko Potoku Łosinieckiego w Łosińcu
Źródła św. Floriana w Bełżcu
Nisza źródliska w rezerwacie Belfont
Źródlisko w RPN
Źródlisko w Łukawicy
Źródlisko w Łukawicy
Źródlisko w Łukawicy
Źródła rzeki Branew leżące na wysokości 245 m n.p.m. Tu początek ma rzeczka Branew jak również tą samą nazwę ma miejscowość. Wydajność źródła wynosi 26 l/s, a temperatura około 9 st.C. Skałą wodonośną są wapienie trzeciorzędowe. (na podstawie Żródła Roztocza - monografia hydrograficzna pod redakcją Zdzisława Michalczyka).
Źródła rzeki Branew leżące na wysokości 245 m n.p.m. Tu początek ma rzeczka Branew jak również tą samą nazwę ma miejscowość. Wydajność źródła wynosi 26 l/s, a temperatura około 9 st.C. Skałą wodonośną są wapienie trzeciorzędowe. (na podstawie Żródła Roztocza - monografia hydrograficzna pod redakcją Zdzisława Michalczyka).
Dyplomatyczna nazwa źródeł, które w literaturze fachowej nazywane są "Trupimi wodami". Wypływają bowiem spod cmentarza w Majdanie Sopockim. Analiza chemiczna tej wody nie wykazała jednak niczego "dodatkowego".
Źródła Nepryszki w Józefowie
Źródlisko w Siedliskach
Mało znane źródło w okolicach Bliżowa - nie są zaznaczone na żadnych mapach i zdaje się nie ma nic o nich w żadnych publikacjach
Źródła Raty - jedyne na Roztoczu miejsce gdzie jest zielono przez całą zimę
Źródła Raty