Foto Roztocze
Rejon wsi Szozdy za Zwierzyńcem
Wielowstęgowe rozłogi pól wsi Sochy pod Bukową Górą
Pola Soch u stóp Bukowej Góry koło Zwierzyńca
Pola wsi Sochy latem
Okolice Chrzanowa
Mozaika pól na Roztoczu Zachodnim
Widok z lotu ptaka na pola Roztocza Środkowego z Góry Wpaniarka, na północ od Józefowa
Roztocze Środkowe widziane z lotu ptaka - widok na Górę Młynarkę
Pola wsi Obrocz
Lato na Roztoczu Środkowym - wierzchowina między Starą Hutą a Senderkami
Żniwa pod Górą Łysiec na Roztoczu Zachodnim
Pejzaż Działów Grabowieckich
Widok z lotu ptaka na Roztocze Środkowe - okolice wsi Górniki
Działy Grabowieckie - Okolice wsi Zrąb
Spojrzenie z lotu ptaka na Roztocze Środkowe z Góry Wapniarki na północ od Józefowa
Na Roztoczu Szczebrzeszyńskim - między Szperówką a Gorajcem
Dolina środkowej Tanwi na Równinie Biłgorajskiej
Grupa lip na Roztoczu Zachodnim - okolice Szperówki
Pola na północ od Stanisławowa
W oddali Kosobudy
Lato na Działach Grabowieckich
Okolice wsi Gilów na Roztoczu Zachodnim
Roztocze Szczebrzeszyńskie
Pejzaż Roztocza Środkowego
Roztocze Szczebrzeszyńskie
Młode zboża u początku upalnego lata na Płaskowyżu Tarnogrodzkim - na południowy wschód od Horyńca
Nadciąga letnia burza - Dolina Gorajca
Dolina Gorajca
Pola Roztocza Środkowego we wrześniu
Pejzaże Działów Grabowieckich - Skierbieszowski Park Krajobrazowy
Łąki między Zarzeczem a Wólką Wieprzecką
Letni pejzaż Roztocza Gorajskiego
Samotne gospodarstwo na Działach Grabowieckich - Kol. Gorajec-Zagroble
Skierbieszowski Park Krajobrazowy
Śródpolna sosna na Roztoczu Środkowym
Stara samotna sosna to dziś rzadkość - okolice wsi Kol. Bondyrz
Letnia burza nad Roztoczem Zachodnim - Szperówka
Lato w rezerwacie Kąty
Roztocze Zachodnie późnym latem - Okolice Kol. Gorajec-Zagroble
Roztocze Środkowe - okolice Stanisłaowa
Tęcza po przejściu letniej, orzeźwiającej burzy
Burza po żniwach na Roztoczu Zachodnim - okolice Szczebrzeszyna
Nadciąga nawałnica - Padół Zamojski
Pełnia lata na Roztoczu Zachodnim
Dolina środkowej Tanwi na Równinie Biłgorajskiej
Wzgórza Łyse Byk w pełni lata
Góra Łysiec koło Hoszni Ordynackiej
Góra Łysiec - na Roztoczu Zachodnim