Foto Roztocze
Diabelski Kamień koło Werchraty
Rezerwat Kamień koło Stanisławowa
Kamieniołomy w Józefowie
Kamieniołomy w Józefowie
Piaskownia Zawadki
Piaskownia Górniki koło Malewszcyzny