Foto Roztocze
Cmentarz wojenny w Łosińcu
Niedokończona rekonstrukcja bunkra AK w okolicach Kawęczyna. Realizator niestety zmarł nie dokończywszy dzieła
"Tu od maja 1943 do lipca 1944 był obóz AK odz. Podkowy" - Góra Dąbrowa
Cmentarz wojenny w Antoniówce
Mogiła w lasach koło Obroczy
Pomnik w miejscu pochówku ofiar bombardowania przez Niemców w II Wojnie światowej stacji i pociągu w Werchracie
Napis na tabliczce: "Pamięci ok. 10 nieznanych osób, członków AK. Pomordowanych przez UB w latach pięćdziesiątych XX w. Cześć i Chwała Bohaterom!" Miejsce znajduje się między rezerwatem Jarugi w RPN a Brodami Dużymi
Niedokończona rekonstrukcja bunkra AK w okolicach Kawęczyna. Realizator niestety zmarł nie dokończywszy dzieła
Buk Mikołaj - świadek powstania w 1863