Foto Roztocze
Pola na południe od wsi Obrocz
Łączka nad Białym Słupem w czasach kiedy mniszka nie zżerały "wściekłe krowy"
Przełom maja i czerwca na polach Roztocza Szczebrzeszyńskiego - wnętrze subregionu
Wzniesienia "Łyse Byki" na Roztoczu Środkowym
Między Rachodoszczami a Suchowolą
Pola wsi Senderki o zachodzie słońca
Cztery trześnie w kupie - okolice Stanisławowa
W oddali dolina rzeki Gorajec - widok z Roztocza Szczebrzeszyńskiego za Szperówką. Obecnie ten widok nie istnieje, bo na pierwszym planie wyrósł las i wszystko zasłonił
Pola wsi Majdan Ruszowski
Okolice Kawęczyna
Pola wsi Sochy wiosną
Wiosenne Dahany, a w oddali wiosenna burza
Roztocze Szczebrzeszyńskie bliżej Szczebrzeszyna. Tego drzewa od dawna już niestety nie ma
Działy Grabowieckie - Udrycze Wola
Widok z Bukowej Góry na lasy RPN
Stara trześnia w Senderkach - już nie istnieje, bo została ścięta
Ściana Czubatej Góry koło Kawęczynka
Okolice Kawęczyna
Prastary śródpolny buk - jedyny taki na całym Roztoczu. Pola wsi Stanisławów
Widok na wzgórza Roztcza Środkowego z Brodów Małych
Stuletnia trześnia ozdobiona światłem zachodzącego słońca - Senderki
Pole maków na Roztoczu Środkowym
Pola Obroczy i lasy Roztoczańskiego Parku Narodowego
Okolice Kol. Gorajec-Zagroble
Wiosenne Roztocze Środkowe z lotu ptaka - okolice Góry Młynarki
Pola wsi Górniki z lotu ptaka
Okolice Majdanu Ruszowskiego
Wiosna na Roztoczu Szczebrzeszyńskim - rejon Kawęczyna. To drzewko po prawej zostało ścięte
Przedwiośnie na polach Kosobud
Stara jabłoń roztoczańska we Wojdzie
Na wylocie ze Szczebrzeszyna w stronę Szperówki
Tak szeroka miedza, obejmująca drogę i łączkę, nie jest dziś częstym widokiem na Roztoczu. Pola wsi Stanisłaów
Wiosenne pola Obroczy
Wiosna na Roztoczu Szczebrzeszyńskim. Zdjęcie bardzo stare, tego drzewaka już dawno nie ma
Wiosna na Roztoczu Zachodnim
Pola okolic Kawęczyna
Stuletnia trześnia na Roztoczu Środkowym - Senderki
Między Szczebrzeszynem a Szperówką
Bujne krzewy tarniny na miedzy Roztocza Szczebrzeszyńśkiego - wnętrze regionu
Widok z Chełmowej Góry nad Krasnobrodem
Stara trześnia w Senderkach. Obecnie nie istnieje, bo została ścięta
U podnóża Dziewczej Góry koło Niedzielisk
Stuletnia trześnia na polach wsi Senderki
Wiosenny krajobraz Roztocza Zachodniego - Kol. Gorajec-Zagroble
Dolina na Działach Grabowieckich
Makowe pola Padołu Zamojskiego - Niedzieliska
Roztocze Szczebrzeszyńskie - tuż za Szczebrzeszynem w stronę Szperówki
Okolice Kawęczyna